ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "บ้านทรัพย์ทวี"..... บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และที่ระลึกคุณแม่เบ็ญจางค์ ทรัพย์ทวี...แม่และย่าผู้แข็งแกร่ง...แม่และย่าอันเป็นที่รักของลูก ๆ หลาน ๆ แม่และย่าที่รักลูก ๆ หลาน ๆ สุดหัวใจ.....ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ขอเพียงได้อยู่กับลูก ๆ หลาน ๆ แม่และย่าคนนี้ก็มีความสุขแล้ว.......