ผู้เขียน หัวข้อ: เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ-ร่าง พรบ.ว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้  (อ่าน 294 ครั้ง)

Trad News

  • Administrator
  • สุดยอดจ้าวยุทธภพ
  • *****
  • กระทู้: 534
    • ดูรายละเอียด
สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 - 2563 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ. .... ที่ จ.ตราด

(19 ม.ค. 59) นายโอภาส ชอบรส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 - 2563 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ. .... ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ห้องประชุมชื่นอารมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และประธานคณะกรรมการด้านพืชสวนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการด้านพืชสวน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์การด้านการผลิต การแปรรูปการตลาด ต้นทุนและรายได้จากการผลิตพืชสวนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนา การบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ ทั้ง 4 ภาค จัดดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลไม้อย่างยั่งยืน

สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงเปิดเวทีครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ.... จากที่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเขเข้าร่วม การสัมมนา เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างยุทธศาสตร์ฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ ที่มีความสมบูรณ์ตามความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านพืชสวน คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ ทั้ง4ภาค ที่ปรึกษาด้านพืชสวนจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาและสมาชิกสภาการเกษตรกร และเกษตรกรจากเขตภาคกลาง 19 จังหวัด เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ประธานกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร และผู้นำเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดกว่า 100 คน เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ /...

CR: https://www.facebook.com/SanaknganPrachasamphanthCanghwadTrad/photos/np.1453198427178570.100003014245134/1145840318767275/?type=3&notif_t=notify_me_page